Multifont recognition system for ethiopic characters
Licentiatavhandling, 2006

10.00 Wigforssalen, Högskolan i Halmstad

Författare

Yaregal Assabie

Chalmers, Signaler och system

Ämneskategorier

Datorseende och robotik (autonoma system)

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R021/2006

10.00 Wigforssalen, Högskolan i Halmstad

Mer information

Skapat

2017-10-07