Histo-blood group antigen presentation is critical for norovirus VLP binding to glycosphingolipids in membranes
Artikel i övrig tidskrift, 2016

Författare

W. Nasir

M. Frank

Marta Bally

Chalmers, Fysik, Biologisk fysik

F. Parra

Per-Georg Nyholm

Fredrik Höök

Chalmers, Fysik, Biologisk fysik

G. Larson

Glycobiology

0959-6658 (ISSN) 1460-2423 (eISSN)

Vol. 26 12 1409-1409

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07