Circularity aspects of building design – approach accounting for uncertainties
Övrigt konferensbidrag, 2017

building design

uncertainty

life-cycle phases

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur, Byggnadsdesign

Positions on Circularity in the Built Environment. BauHow5 Aliance of Leading Research-Intensive European Universities in Architecture and the Built Environment. TUM Department of Architecture. March 13-15, 2017

1-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2023-11-14