Microturbulence-induced modifications to the alpha particle distribution & associated effects
Paper i proceeding, 2016

Författare

George Wilkie

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Ian Abel

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Matt Landreman

University of Maryland

William D. Dorland

University of Maryland

43rd EPS Conference on Plasma Physics (EPS 2016)

Vol. 2 649-652
9781510829473 (ISBN)

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

ISBN

9781510829473

Mer information

Skapat

2017-10-07