Vocabulary for academic reading in the EMI environment
Övrigt konferensbidrag, 2017

The rapidly growing phenomenon of English-medium instruction (EMI) has important implications for language use and language learning. EMI places a high demand on language proficiency, and there is often a belief that EMI will lead to increased proficiency in English. Reading is a core academic activity, and the ability to read academic texts in English is a precondition for success in an EMI environment. A major component of reading comprehension and speed is vocabulary knowledge. This paper reports the development and validation of a test of academic vocabulary designed for use in EMI environments. Two equivalent versions of the Academic Vocabulary Test were developed (to permit pre- and post-intervention administrations), and were administered to students in a tertiary EMI environment. A comparison of students' productive and receptive academic vocabulary needs, relative to their demonstrated knowledge of academic vocabulary (as measured by the AVT) will also be presented.

Författare

Diane Pecorari

City University of Hong Kong

Hans Malmström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Fackspråk och kommunikation

Philip Shaw

Stockholms universitet

Ämneskategorier

Språk och litteratur

Utbildningsvetenskap

Lärande

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-28