Mer dialog med fler - verktyg för snabb planprocess
Rapport, 2016

stadsbyggnad

Dialog

dialogprocesser

Författare

Johanna Eriksson

Chalmers, Arkitektur

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08