Produktionsteknisk dimension i förändring av monteringsarbete. Nordisk Ergonomi i Forskning och Praktik
Artikel i övrig tidskrift, 1992

work organisation

manufacturing technology

Volvo Uddevalla plant

work structuring

sociotechnology

restructuring of information systems

learning and training

long work cycle times

assembly work

ergonomics

alternatives to line assembly

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Nordisk Ergonomi i Forskning och Praktik. Nordiska Ergonomisällskapet

4 4 - 5

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27