Produktionsteknisk dimension i förändring av monteringsarbete. Nordisk Ergonomi i Forskning och Praktik
Artikel i övriga tidskrifter, 1992

work organisation

assembly work

ergonomics

alternatives to line assembly

Volvo Uddevalla plant

long work cycle times

learning and training

manufacturing technology

restructuring of information systems

work structuring

sociotechnology

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Nordisk Ergonomi i Forskning och Praktik. Nordiska Ergonomisällskapet

4 - 5

Ämneskategorier

Annan teknik