Model-Based Localization of a Three-Dimensional Objects from Images
Licentiatavhandling, 2006


Författare

Hanna Martinsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2006:14

Mer information

Skapat

2017-10-06