Modelling and Simulation of Thin Films with Application to Lubrication of Bearing Components
Licentiatavhandling, 2006


Författare

Leonid Gershuni

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-06