Management, Scientific Approach, and Practice: A Comment on Corlett
Artikel i övriga tidskrifter, 2017

Författare

Frank Götmark

Göteborgs universitet

Elin Götmark

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Göteborgs universitet

Trends in Ecology and Ecolution

0169-5347 (ISSN)

Vol. 32 4 237-238

Ämneskategorier

Matematik

Miljö- och naturvårdsvetenskap

DOI

10.1016/j.tree.2017.01.004

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-21