Management, Scientific Approach, and Practice: A Comment on Corlett
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Frank Götmark

Göteborgs universitet

Elin Götmark

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Trends in Ecology and Evolution

01695347 (ISSN) 1872-8383 (eISSN)

Vol. 32 4 237-238

Ämneskategorier

Matematik

Miljö- och naturvårdsvetenskap

DOI

10.1016/j.tree.2017.01.004

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-27