Response to Chatham House report “Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the Global Climate”. Supporting document
Övrigt, 2017

Författare

Annette Cowie

Göran Berndes

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

M Junginger

Fabiano Ximenes

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Förnyelsebar bioenergi

Energisystem

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-31