Towards Sustainable highways, from its foundation
Rapport, 2015

LCA

Geosynthetics

ROad foundation

Författare

Jun Kono

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Holger Wallbaum

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi

Sybille Büsser

René Itten

Rolf Frischknecht

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07