Textilarmering
Kapitel i bok, 2017

Författare

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Betonghandbok Material, Del 1, Delmaterial samt färsk och hårdnande betong

222-224
978-91-7333-803-5 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-7333-803-5

Mer information

Skapat

2017-10-07