Utvärdering av provmetod som simulerar höftislag hos gångtrafikanter
Rapport, 2017

I Sverige registreras knappt 18 000 höftfrakturer per år (Rikshöft 2013). Majoriteten, ca 90%, av alla höftfrakturer orsakas av fallolyckor från stående höjd (Nevitt and Cummings 1993; Parkkari m.fl. 1999. Risken att drabbas av höftfraktur stiger exponentiellt efter 50-årsåldern (Nydegger m.fl. 1991). Risken för höftfraktur kan minskas genom användning av stötdämpande underlag och/eller höftskydd. Utvecklingen av dessa underlag och skydd kräver en provmetod som simulerar fallolyckor med höftislag. Syftet med projektet är att ta fram en provmetod som simulerar höftislag mot marken hos en gångtrafikant som faller omkull (singelolycka). Metoden är avsedd för utvärdering av skyddseffekten hos höftskydd eller annan stötupptagande utrustning/underlag. I projektet gjordes en litteraturstudie för att samla data kring provmetoder avsedda för att utvärdera stötdämpande förmågan hos olika underlag när en människa faller på dem. Från litteraturstudien valdes tre provmetoder, standarden EN1177, standarden EN14808 och IHPRG pendelprov. Standarderna används för att utvärdera stötdämpande förmågan hos underlag på lekplatser (EN1177) och sportbeläggningar (EN14808). IHPRG pendelprovet är ett förslag som en internationell forskargrupp har presenterat för att testa skydd och dämpande golv under höftislag. Provmetoderna och deras provapparater simulerades med hjälp av finita element-metoden (FEM). Alla tre provmetoderna simulerades för att utvärdera tre olika underlag. Med hjälp av en (FEM) humanmodell simulerades ett fall åt sidan på de tre olika underlagen. Resultatet som togs fram med humanmodellen användes som referens för att utvärdera provmetoderna. Alla tre provmetoderna rangordnade underlagen på samma sätt. Skillnaden var att IHPRG pendelprovet och humanmodellen visade liknande relativa skillnader mellan underlagen. Slutsatser => IHPRG pendelprovet verkar ha bättre förutsättningar att representera en gångtrafikant som faller omkull på marken än standarderna EN1177 och EN14808. => IHPRG pendelprovet rangordnade stötdämpande förmågan hos tre olika underlag på samma sätt som humanmodellen gjorde, dessutom med liknande relativa skillnader mellan de tre underlagen. => Som fortsättning till projektet föreslås att ta fram en förenklad geometri (istället för lårbenet) som kan tillverkas i aluminium eller stål och utvärdera den.

höftfrakturer

testmetoder

Fallolyckor

biomekanik

Författare

Manuel Mendoza-Vazquez

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Anna K Carlsson

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08