YBa2Cu3O7-delta nanogaps: A path toward hybrid junctions
Doktorsavhandling, 2017

Författare

Reza Baghdadi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Ämneskategorier

Nanoteknik

ISBN

978-91-7597-529-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 4210

Utgivare

Chalmers tekniska högskola