AI Dangers: Imagined and Real
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Computer Science

Författare

Devdatt Dubhashi

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Shalom Lappin

Göteborgs universitet

Communications of the ACM

0001-0782 (ISSN)

Vol. 60 2 43-45

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1145/2953876

Mer information

Skapat

2017-10-08