Tjugo missade år - Ställ krav på befintliga hus !
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

Det har i stort sett inte skett någon energieffektivisering i det svenska byggnadsbeståndet de senaste 15– 20 åren. Därför är det bra att riksdagen har ställt upp ett mål om 50 procent energieffektivisering till år 2050. Men det räcker inte att skärpa kraven vid nybyggnad, skriver Jan-Olof Dalenbäck. Man måste också våga ställa krav på energianvändningen i befintliga hus.

byggnader

energieffektivisering

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

VVS Teknik&Installation (Temanummer om Energieffektivisering, oktober 2006)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13