Comparison of Long-Term Thermal Performance of Polyurethane Foam Blown with HFC-365mfc and Cyclopentane
Poster (konferens), 2002

Författare

Ulf Jarfelt

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Camilla Holmgren

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Stefan Forsaeus Nilsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Olle Jerker Ramnäs

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Sara Mangs

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Polyurethanes Conference 2002

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Polymerteknologi

Textil-, gummi- och polymermaterial

Mer information

Skapat

2017-10-08