Fast HARQ over Finite Blocklength Codes: A Technique for Low-Latency Reliable Communication
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Behrooz Makki

Chalmers, Signaler och system

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Tommy Svensson

Chalmers, Signaler och system

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Giuseppe Caire

Michele Zorzi

IEEE Transactions on Wireless Communications

1536-1276 (ISSN)

Vol. Submitted

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling