Characterization of physiological and transcriptional properties of improved protein secretion yeast strains
Paper i proceeding, 2016

Författare

Mingtao Huang

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Jichen Bao

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

B. M. Hallstrom

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Dina Petranovic Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Jens B Nielsen

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Metabolic Engineering

1096-7176 (ISSN) 1096-7184 (eISSN)

639-640
978-151083211-4 (ISBN)

11th Metabolic Engineering Conference 2016
Awaji Island, Japan,

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Biologiska vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-17