Fuktdiffusion i plaströrssystem
Rapport, 2002

Författare

Bergström Gunnar

Stefan Forsaeus Nilsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ulf Jarfelt

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Heimo Zinko

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08