Fuktdiffusion i plaströrssystem
Rapport, 2002

Författare

Bergström Gunnar

Stefan Forsaeus Nilsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ulf Jarfelt

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Heimo Zinko

Styrkeområden

Building Futures

Energi

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik