Fuktdiffusion i plaströrssystem
Rapport, 2002

Författare

Bergström Gunnar

Stefan Forsaeus Nilsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Ulf Jarfelt

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Heimo Zinko

Styrkeområden

Building Futures

Energi

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08