Moisture transfer in joints in pre-insulated district heating pipes
Paper i proceeding, 2002

Författare

Stefan Forsaeus Nilsson

Gunnar Bergström

8th International Symposium on District Heating and Cooling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10