Tightness of joints in coarse grained back-fill materials
Paper i proceeding, 2002

Författare

Gunnar Bergström

Sven-Erik Sällberg

Stefan Forsaeus Nilsson

8th International Symposium on District Heating and Cooling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10