Innovation System Dynamics in the Swedish Telecom Sector
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Sven Lindmark

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Erik Andersson

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Mattias Johansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Info

Vol. 8 4 49-66

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-06