The Swedish Broadband Market
Kapitel i bok, 2006

Författare

Sven Lindmark

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Per Björstedt

Global Broadband Battles, Fransman, M. (ed.)

240-266
0804753067 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

0804753067

Mer information

Skapat

2017-10-07