Medium-Frequency High Power Transformers in Solid-State Transformer Applications
Poster (konferens), 2017

Författare

Amin Bahmani

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

ELKRAFT 2017, CHALMERS KONFERENS, 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07