Mapping the European Wireless Trends and Drivers: Synthesis Report
Rapport, 2006

Författare

Pieter Ballon

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

S. de Munck

S. Forge

J. Heres

A. Kips

Sven Lindmark

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

R. Tee

W-P. van der Laan

M van Staden

U. Wehn de Montalvo

C Blackman

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07