Wireless Technologies – Trends, Drivers and European Policy Implications
Paper i proceeding, 2006

Författare

Sven Lindmark

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Pieter Ballon

Colin Blackman

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Uta Wehn de Montalvo

i2010: Comments and Contributions - Euro CPR 2006: Selected Paper, Pascal Verhoust (ed.)

96-128

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07