Organocatalytic valorisation of glycerol via a dual NHC-catalysed telescoped reaction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

A general telescoped reaction for the NHC-catalysed carbonation and aerobic esterification of glycerol and 2-amino-2-methylpropane-1,3-diol has been developed. The reaction provides highly functionalised glycerol derivatives in good to excellent yields (up to 95%) using low catalyst loadings and ambient conditions.

NHC

sustainable development

biomass

eerobic

organocatalysis

glycerol

green chemistry

telescoped reaction

glycerol

Författare

Anton Axelsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Amandine Michard

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Henrik Sundén

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Green Chemistry

1463-9262 (ISSN) 1463-9270 (eISSN)

Vol. 19 11 2477-2481

Ämneskategorier

Kemi

Organisk kemi

DOI

10.1039/C7GC00471K

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-17