Comment: Are Marginal Models Needed?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Nanny Wermuth

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Sociological Methodology

0081-1750 (ISSN) 1467-9531 (eISSN)

Vol. 43 1 114-119

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1177/0081175013488998

Mer information

Skapat

2017-10-07