Flow regimes of air suspensions of MDF fibres in vertical flow
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

O. Melander

T. Wikström

Anders Rasmuson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

Nordic Pulp & Paper Research J.

Vol. 21 227-230

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07