Measurement of the particle movement in the fountain region of a Wurster type bed
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Stina Karlsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

Ingela Niklasson Björn

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

S. Folestad

Anders Rasmuson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

Powder Tech.

Vol. 165 22-29

Ämneskategorier

Kemiteknik