The drive for new driving interfaces: Transformational change in the era of digitalization
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Ingrid M Pettersson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Lena Hylving

RISE Research Institutes of Sweden

Interactions

1072-5520 (ISSN)

Vol. 24 3 54-59

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

DOI

10.1145/3061715

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03