Side effects breaking the blind does not explain the antidepressant effects of the selective serotonin reuptake inhibitors
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Clinical Neurology

Neurosciences

Författare

F Hieronymus

Staffan Nilsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

E. Eriksson

European Neuropsychopharmacology

0924-977X (ISSN)

Vol. 26 S471-S472

Ämneskategorier

Neurologi

Mer information

Skapat

2017-10-07