Comparison of different XPS-methods for fiber surface analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Anette Heijnesson Hultén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

J. Basta

P. Larsson

M. Ernstsson

Holzforschung

Vol. 60 14-19

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06