Critical comparison of methods for surface coverage of extractives and lignin in pulp fibres by X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

P. Fardim

Anette Heijnesson Hultén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

J-P Boisvert

L-S Johansson

M. Ernstsson

J. Campbell

B. Lejeune

B. Holmbom

D. Gray

Holzforschung

Vol. 60 140-155

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07