The HCR gene on 6p21 is unlikely to be a psoriasis susceptibility gene
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Kevin O'Brien

Sofia Holm

Staffan Nilsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Lina Carlén

Tomas Rosenmüller

Charlotta Enerbäck

Göteborgs universitet

Annica Inerot

Göteborgs universitet

Mona Ståhle-Bäckdahl

The Journal of investigative dermatology

Vol. 116 5 750-754

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07