Groundwater Leakage in Pipe Joints due to Temperature Variations
Artikel i övriga tidskrifter, 2002

Författare

Gunnar Bergström

Stefan Forsaeus Nilsson

EuroHeat & Power – Fernwärme International

Vol. 31 54-58

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik