Groundwater Leakage in Pipe Joints due to Temperature Variations
Artikel i övriga tidskrifter, 2002

Författare

Gunnar Bergström

Stefan Forsaeus Nilsson

EuroHeat & Power – Fernwärme International

Vol. 31 1-2 54-58

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-10