Stone Indentations in District Heating Pipes Caused by Lateral Displacement of the Pipeline
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Gunnar Bergström

Stefan Forsaeus Nilsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Electronic Journal of Geotechnical Engineering

1089-3032 (ISSN)

Vol. 6

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08