Vattenläckage genom otät mantelrörsskarv
Rapport, 2001

Författare

Gunnar Bergström

Stefan Forsaeus Nilsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Sven-Erik Sällberg

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik