Direktförlagda böjar i fjärrvärmeledningar – Påkänningar och skadegränser
Rapport, 2001

Författare

Gunnar Bergström

Stefan Forsaeus Nilsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08