Digiatal Human Modeling for CAE Applications
Kapitel i bok, 2006

Författare

Anders Sundin

Roland Örtengren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Handbook of Human Factors and Ergonomics

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13