Laying of district heating pipes using existing soil material
Paper i proceeding, 1999

Författare

Jan Molin

Gunnar Bergström

Stefan Forsaeus Nilsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

7th International Symposium on District Heating and Cooling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08