The life time of polyethylene casing pipes subjected to stone indentations
Paper i proceeding, 1999

Författare

Stefan Forsaeus Nilsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

7th International Symposium on District Heating and Cooling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08