Hypercyclicity in Omega
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Omega

Hypercyclicity

Författare

Henrik Petersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Proc. Amer. Math. Soc.

Vol. 135 1145-1149

Ämneskategorier

Matematisk analys