Identifiering av kritiska parametrar vid myocardscinitgrafi med IQ-SPECT
Poster (konferens), 2017

Med IQ-SPECT (Siemens) kan insamlingstiden vid myocardscinitgrafi reduceras till 4 minuter. Ny kollimatorteknik och rekonstruktionsalgoritmerger möjligheter till korta undersökningstider och samtidigt attenueringskorrektion med lågdos-CT. Vi har använt statistisk försöksplanering för att identifiera kritiska parametrar i samband med insamling och rekonstruktion av myocardscintigrafi med IQ-SPECT. Studien är utförd med antropomorfiskt fantom på två orter med likvärdiga system. Syftet är att identifiera parametrar, och samspel mellan parametrar, som påverkar bildkvalitet och utvärderingsvariabler.

utvärderingsprecision

IQ-SPECT

mätsystemanalys

myocardscinitgrafi

Författare

Sokratis el Mantani Ordoulidis

Mats Stenström

Peter Hammersberg

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning

Svensk förening för nuklearmedicin Vårmöte i Umeå 17-19 maj 2017

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Radiologi och bildbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-07