A Methodology for Modular Discrete Event Simulation
Paper i proceeding, 2006

Författare

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Information Control Problems in Manufacturing 2006, in proceedings of the 12th IFAC International Symposium, St Etienne, France, 17-19 May 2006/eds. Dolgui A., Morel G., Pereira C. E.

Vol. 2 12 431-436
978-0-08-044654-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Systemvetenskap

ISBN

978-0-08-044654-7

Mer information

Skapat

2017-10-06