Mobile Manufacturing System Characteristics
Paper i proceeding, 2006

Mobile Manufacturing Systems

Functional Sales

Författare

Carin Stillström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

OM in the New World Uncertainties, in Proceedings of the 17th Annual Conference of POMS, Boston, MA, April 28 - May 1, 2006,

1-18

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Systemvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08