A nodal method for absorption-diffusion problems.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Mohammad Asadzadeh

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Alexandros Sopasakis

Applied and Computational Mathematics

1683-3511 (ISSN)

Vol. 5 45-58

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-08