On assessing supplier partners – lessons learned from the development of an assessment-tool
Övrigt konferensbidrag, 2000

Författare

Peter Fredriksson

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

In proceedings of the 3rd Int. conference in Operations and Quantitative Management, Sydney.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08